Gymnasieelever hittar sitt lugn

Projekt Mitt lugn initierades av elever som prövat stillhet och ville sprida lugn till stressade kompisar.

Idag sprids stillhetsövningarna till vänner, familjer och i klassrum på många håll i Sverige.

Hitta din egen väg till lugn

Tänk dig att du inte behöver känna dig så nervös inför provet eller presentationen som du vanligtvis gör. Att du får lättare att koncentrera dig. Att din sömn blir bättre och lärandet lättare. Det här är bara några av de positiva effekterna av stillhet och avslappning som forskningen har kunnat visa.

Läs mer…

Vill din skola delta?

Som medverkande skola behöver ni avsätta tid för två-tre workshops à två lektioner med handledare från Drömmen om det goda. Kontakta oss för projektupplägg och kostnadsförslag.
Anmäl intresse här

App hjälper elever till stillhet

Som stöd för att hitta din väg till lugn har Drömmen om det goda tagit fram appen ”Mitt lugn” för mobiltelefon och dator. Den innehåller fyra olika sorters övningsformer så att du kan välja de som fungerar bäst för dig: Stillhet, beröring, reflektion och rörelse. Här hittar du webbversionen.