Gymnasieelever tränar uppmärksamhet inåt

Projektet MITT LUGN tränar elever i medveten närvaro för att uppnå ökad studiero samt bättre stresshantering. Grundtanken är att utbilda de äldsta eleverna på en gymnasieskola, för att sedan låta de med störst intresse vidareutbilda de yngre eleverna på egen hand.

Stress bland unga är ett växande problem

Stress bland unga är ett växande problem. I en avhandling vid Stockholms universitet framgår att var tredje 16-åring är kroniskt stressad.
Läs mer…

Vad krävs av gymnasieskolor som deltar?

Det kostar inget att delta i projektet MITT LUGN. Som medverkande skola behöver ni avsätta tid till minst tre workshops à 2 lektioner med handledare från Drömmen om det goda.
Anmäl intresse här

Mobilapp som stödjer fortsatt träning

Som stöd till den individuella träningen har Drömmen om det goda utvecklat appen ”Mitt lugn” för mobiltelefon. Den innehåller flera olika övningar där eleven kan välja de som fungerar bäst.