En hjälpande hand genom livet

Med Drömmen om det goda metoden får barn och ungdomar lära sig att hantera stress och oro, inte bara i skolan utan genom hela livet. Vi ger dig verktyg för att hantera stress och nyckeln till lugn och ro.

Alla ska kunna hitta sitt eget lugn och ro

Vi har varit verksamma i över 20 år och har under den tiden hjälpt många barn och ungdomar att hitta sin egen väg till lugn och ro. Genom våra utbildningar får du verktyg som leder till lugn och som minskar psykisk ohälsa.

Vår metod är till för alla och går enkelt att anpassa för olika åldrar barn som vuxna. Genom en förebyggande insats vill vi minska den psykiska ohälsan, öka studiero och koncentration för barn och unga.

Med vår app Mitt lugn kan du hitta, träna och komma igång med ditt egna lugn.

Så här fungerar metoden

Vår metod består av fyra övningsformer som innefattar stillhet och mindfulness. Tillsammans ger de dig verktyg för stresshantering, förebygger psykisk ohälsa och skapar ditt lugn.

Stillhet

Enkla avslappnings- och visualiseringsövningar anpassade för olika åldersgrupper. Övningarna görs stillasittande och gärna med slutna ögon. En sådan övning kan exempelvis vara att du andas djupt och långsamt och lyssnar till din egen andning.

Beröring

Beröring består av enkla massagegrepp från den klassiska massagen som barn och elever kan göra på varandra. I beröringen ingår träning av koncentration och uppmärksam närvaro.

Reflektion

Reflekterande samtal i grupp med existentiella teman, exempelvis “Vad är mod? Vad är kärlek?”. En viktig del av övningen är att lära sig lyssna på varandra och sig själv, lyssna bakom orden, och att tala från hjärtat. 

 

Rörelse

Långsam koncentrerad rörelse. Den enklaste är meditativ gång och kan användas direkt utan träning. Sen kan du fördjupa dig i  fredskraftqigong, barnqigong och/eller yoga.

Få studiero i din skola

Jobbar du inom förskola eller skola och vill skapa studiero samtidigt som du ger dina elever verktyg för stresshantering? Då kan du utbilda dig hos oss. Med våra utbildningar får lärare en bra grund för att hjälpa sina elever med att hitta sitt eget lugn. Metoden ger påtagliga resultat på kort tid och bidrar på ett enkelt sätt till att skapa den skolmiljö som skollag och läroplan kräver av ”trygghet och studiero”.

Läs mer om våra utbildningar och hur du kan ge dina elever en hjälpande hand.

Stöd oss för ökat lugn hos barn och unga

Stöd vår verksamhet så att vi kan hjälpa fler barn och ungdomar att hitta sitt lugn. Genom att stötta vår ideella organisation får fler barn och unga möjligheten att få studiero och bli trygga med sig själva. 

Med stöd från

Folkhälsomyndigheten 
Stiftelsen Infinity

Mitt lugn drivs av föreningen Drömmen om det goda

Kornhamnstorg 6
103 12 Stockholm
Tel: +46(0)8-660 04 25
Postadress: Box 2064, 103 12 Stockholm

Kornhamnstorg 6
103 12 Stockholm
Tel: +46(0)8-660 04 25
Postadress: Box 2064, 103 12 Stockholm

Skapad av Zietz

Testa vår app

Testa enkla övningar och stöd för att få mer lugn och ro.
Ladda ner appen direkt till din telefon!

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.


Välkommen till Drömmen om det godas nya hemsida - Mitt lugn

X