Vill du vara med?

Som rektor, studierektor, lärare, skolsköterska, elev i gymnasieskolan kontaktar du:

Anne Marie Brodén, projektsamordnare 070-200 96 33
annemarie.broden@drommenomdetgoda.se

Ebba Gustafsson, delprojektledare 070-322 08 08
ebba.gustafsson@drommenomdetgoda.se

För mer info gå in på www.drommenomdetgoda.se

Efter intresseanmälan får du mer detaljerad information för att sedan komma fram till ett projektupplägg tillsammans.

Finansiering sker via Allmänna Arvsfonden vilket innebär att de gymnasieskolor som ingår är med utan kostnad.

DOG_arvsfonden_kontakt

Kontakta oss

6 + 1 = ?