Vill du vara med?

Som rektor, studierektor, lärare, skolsköterska, elev i gymnasieskolan kontaktar du:

Marie Boris-Möller, generalsekreterare
www.marie.boris-moller@drommenomdetgoda.se
08-660 04 25 eller 0708-58 11 54

För mer info gå in på www.drommenomdetgoda.se

Efter intresseanmälan får du mer detaljerad information och kostnadsförslag för att sedan komma fram till ett projektupplägg tillsammans.

Projektet startades med finansiering av Allmänna Arvsfonden och är sedan juli 2018 en del av Drömmen om det godas ordinarie verksamhet.

DOG_arvsfonden_kontakt

Kontakta oss

1 + 6 = ?