”Jag spänner mig inte lika mycket och har mindre tvångs- och skuldkänslor.”
”Jag accepterar saker mer istället för att klaga. Jag är lugnare.”
”Jag märker att när jag förhåller mig lugn så presterar jag bättre.”

Gymnasieelever hittar sitt lugn i skolan

Den nya skollagen från 2010 ställer högre krav på skolmiljön och att skolan kontinuerligt arbetar med förebyggande åtgärder för att minska stress och psykisk ohälsa samt skapa trygghet och acceptans i skolmiljön.

Effektiva metoder för att hitta eget lugn
Drömmen om det goda har lång erfarenhet av att lära ut enkla och effektiva metoder för lugn och ro i klassrummet. De består av fyra övningsformer med grunden hämtad från mindfulness: stillhet, beröring, reflektion och långsam koncentrerad rörelse.

Uppskattade av elever och lärare
Metoderna är grundligt undersökta i flera forskningsprojekt. Man har funnit att de är lätta att lära, ej kostsamma, uppskattade både av elever och lärare – och effektiva redskap bland annat för att förebygga den växande psykiska ohälsan, våldet och försämrade självbilden bland elever i alla åldrar.