”Jag spänner mig inte lika mycket och har mindre tvångs- och skuldkänslor.”
”Jag accepterar saker mer istället för att klaga. Jag är lugnare.”
”Jag märker att när jag förhåller mig lugn så presterar jag bättre.”

Gymnasieelever tränas i medveten närvaro

Projektet Mitt lugn tränar elever i medveten närvaro för att uppnå ökad studiero samt bättre stresshantering. Grundtanken är att utbilda de äldsta eleverna på en gymnasieskola, för att sedan låta de med störst intresse vidareutbilda de yngre eleverna på egen hand.

Minskad stress
Nio skolor och drygt 500 elever runtom i Sverige har hittills deltagit. Under åtta veckor har eleverna fått mindfulnessträning för att hitta sin egen väg till lugn och ro. Med hjälp av utvärderingar och anonyma reflektioner framgår att elevernas känsla av stress och press har minskat efter deltagandet i Mitt lugn.

Träna uppmärksamhet inåt
– Vi vill ge ungdomarna bättre självkänsla och förmågan till medveten närvaro. Det är viktigt att ha metoder för att hantera stress samt den yttre och inre press som många känner i dag. Vi vill att träning av inåtvänd uppmärksamhet ska bli ett naturligt inslag i den svenska skolan, säger Jessica Lilo, före detta projektledare för Drömmen om det goda.