Stress bland unga är ett växande problem

cirkel_start_tjejStress bland unga är ett växande problem. I en avhandling vid Stockholms universitet framgår att var tredje 16-åring är kroniskt stressad. Studien visar även att åtta procent av ungdomarna uppvisar problem med sömn, höga krav och låg självkänsla som kan jämföras med utbrändhet bland vuxna.*

Högre krav på förebyggande åtgärder
Den nya skollagen från 2010 ställer högre krav på skolmiljön och att skolan kontinuerligt arbetar med förebyggande åtgärder för att minska stress och psykisk ohälsa samt skapa trygghet och acceptans i skolmiljön.

Effektiva metoder för att hitta eget lugn
Drömmen om det goda har lång erfarenhet av att lära ut enkla och effektiva metoder för lugn och ro i klassrummet till lärare. De består av fyra övningsformer med grunden hämtad från mindfulness: stillhet, beröring, reflektion och meditativ rörelse.

Uppskattade av elever och lärare
Metoderna är grundligt undersökta i flera forskningsprojekt. Man har funnit att de är lätta att lära, ej kostsamma, uppskattade både av elever och lärare – och effektiva redskap bland annat för att förebygga den växande psykiska ohälsan, våldet och försämrade självbilden bland elever i alla åldrar.

Ett treårigt projekt
Med stöd från Allmänna Arvsfonden genomför vi nu projektet MITT LUGN där gymnasielever lär sig metoderna för att sedan lära varandra och på sätt skapa en positiv förändring till ökad psykisk hälsa och självkänsla.


* Chronic stress among adolescents: Contributing factors and associations with academic achievement (Schraml, Karin, Stockholms universitet 2013)